MENU

HISTORY:

“ABGAO” sumala sa pakisusi ug pag duki-duki ang Abgao nagagikan sa kahoy nga Abgao o Alagaw, gitawag kini sa sayantipikong pangalan nga Gumira odorata (Blanco) Kuntze. Kining maong kahoy usa ka kahoy medisinal ug tambal sa nagkadaiyang sakit sa lawas sama sa ubo, sip-on, hilanat ug uban pa. Ang BALANGAY ABGAO adunay kinatibuk-an nga 24.0355 ektarya ang kalapdon sa maong luna. Kasikbit sa Balangay Mantahan sa sidlakan, Balangay Tunga-tunga sa kasadpan, Balangay Rizal sa amihanan ug dagat sa Mindanaong habagatan. Ang kinatibuk-an nga populasyon kapin kon kulang 4,064 sa tuig 2019, gilangkub an ang Balangay Abgao sa pito ka purok. MANCINITAS, TUGAS, NARRA, IIPIL-IPIL, TALISAY, KULO UG MALUNGGAY, kadaghanan nga lumulopyo niini nag trabaho isip mga empleyado sa gobyerno ug pribado nga buhatan. Ang selyo opisyal o logo sa Balangay Abgao gibag –o sukad pa niadtong tuig 2019, pinaagi sa ordinansa isip numero uno (1) ug gisukip uban niining takiliran ang paghulagway sa silyo opisyal o logo.