MENU

     PUNONG BARANGAY:  Hon. Jay S. Guinoo

     FEAST DAY: Celebrated Annually every 27th of May

     PATRON SAINT: Sr. San Jose             

     BARANGAY DAY: 1st of January

     BARANGAY OFFICIALS  (PRESENT)

Hon. Victoriano R. Germano
Hon. Rodolfo O. Orito
Hon. Felix M. Bongosia
Hon. Aurelio B. Gomez
Hon. Raymond B. Gomez
Hon. Porferio D. Badiang
Hon. Virgilia M. Gaviola
Hon. Cristine L. Labastida, SK Chairperson
Hon. Amelia T. Grullo, Barangay Secretary
Hon. Sherie Jean V. Reloj, Barangay Treasurer

 

      HISTORY:


Kanlitid”taga Litidtungod sa mga bagon nga naglitid-litid o nagsaw-id-saw-id nga milabong gumikan sa walay hunong nga pagdagayday sa tubig. Lasang kaayo ang maong dapit ug ang mga tawo nagkaugalingon sapag-uma isip ilang panginabuhi-an ug didto nausab sila nagpanday ug lagkaw nga sarang ilang kapuy-an didto namugna ang onang drama ang harana ug bayli ug didto usab namugna ang panaghigugmaay sa among mga katiguwangan. Taliwala sa hapsay ug mabungahong pagpuyo dili ti-aw ang gibati nga kalisod labina ang pagdala sa mga produkto sama sa Copras, Abaka, Saging ug uban pa nga ilang ibaligya ngadto sa Lokal nga mga Komersyante dala ang ilang “Balsa.” Ang dalan nga ilang agi-an arang kabakilid, lisod ug lapukon kaayo ug maoy hinungdan sa dakong problema sa mga lumulupyo ug sa mga biyahidor nga kinsa gidumala sa usa sa progresibo nga mag-uuma nga ginganlan ug Silvestre Talaw. Ang pagpalit sa luna sa patag gikan ni Ginoong Sibi maoy solusyon sa ilang problema. Mao kini ang tambag sa usa ka Prominenteng tawo sa maong panahon nga ginganlan ug Sr. Petronilo Gonzales. Ang pagsabot-sabot sa pagpalit sa maong luna namugna ug nagaka-uyon nga mag-amotay ug tag P1.00 kada pamilya ug tag P0.50 sa pamilya nga walay igong ikasarang. P43.00 ang kinatibuk-ang kantidad nga natigom nga igong ikapalit sa luna nga may sukod nga halos duha ka ektarya.
Pipila lamang ka pamilya ang namuyo sa maong dapit. Nagtukod sila ug gamay nga kapilya nga wala man lamang silay gibutang sa altar nga Santos isip simbolo sa ilang debosyon. Ning abot ang panahon nga adunay kusog bagyo nga ilang nahiagoman ug may usa ka panimalay nga naguba. Pinaagi sa usa ka tawo nga gilanlan ug “Kere Bascug” nakakita siya ug usa ka imahen o debolto sa usa ka balay nga naguba, ug ang maong debolto hulagway ni Senyor San Jose. Tungod sa ilang pagkadeboto nakahukom sila nga ang nakit-an nga debolto maoy ilang himoon nga Patron ug mao usab ang ipangalan sa barrio nga ilang gipuy-an. Sa hini-usang huna-huna sa mga Accionista(Founders) sa maong luna ilang nakab-ot ug gika-uyonan nga paganganlan ug San Jose kining maong lugar duyog sa atong Patron nga si Sr. San Jose nga malipayon, mahigugmaon ug yanong tawo. Kini ang pagkamugna sa Barangay San Jose ug opisyal kining nahimugso sa ika-1 sa Enero tuig 1911.
Sukad niadto hangtod karong panahona ang lumulupyo nga mao na ang may katungod sa maong luna. Ang pamilya nga nagkadaghan nga nagpuyo sa luna nga gipanag-iya sa Barrio People of San Jose sila na ang mo-atiman ug manag-iya sa luna nga gitukuran sa ilang balay.