MENU

               

         PUNONG BARANGAY:  Melinda Lacerna

         FEAST DAY: Celebrated Annually every 24th of May

         PATRON SAINT: San Isidro Labrador

         BARANGAY DAY: 20th of December

 

 

            HISTORY:

 

Barangay Canyuom usa ka barangay sa syudad sa Maasin. Gibana-bana nga dise nuybe kini ka kilometro ang kalay-on gikan sa syudad.

Ang kadaghanon sa mga tawo dili ubos sa 568. Pag-uma ang maong nag-una nga panginabuhian.

Ang ngalan nga Canyuom gikan kini sa pilong bnga “yuhom” nga nagpasabot nga pahiyom.

Suma sa pinakatigulang nga lumulopyo sa barangay si Lolo Valencio, dugay na kaniadto saw ala pa puy-I og mga taw ang lugar.

Si Basilio Jualo ang “Tenyente del Barrio” niadtong panahona. Swerte gayud, nga ang ijang anak nga babaye ang gihangyo nga

maong mahimong tighubad. Ang maong dalaga adunay makapaikag nga katahumtungod sa iyang pagkamapahiyom.

Naibog kaniya ang sundalo. Iyang gipangutana ang dalaga unsa sa pinulongang binisaya ang “smile”,

og matud pa sa dalaga “pahiyom”. Tungod niini ang sundalo nakaingon sa dalaga “So, can you smile for me?” og silang duha nangatawa.

Gikan niadto, ang lugar gipanganlan na og Canyuom.