MENU

                                              

 

           PUNONG BARANGAY : Hon. Tirso L. Mendoza

            FEAST DAY : Celebrated Annually every Last Saturday of May

            PATRON SAINT : 

            BARANGAY DAY : 27th of June

 

           BARANGAY OFFICIALS  (PRESENT)

           

         Hon. Genaro T. Lapasanda

         Hon. Felicisimo P. Lora

         Hon. Socorro O.   Joseph

         Hon. Bienvenida A. Quilla

         Hon. Reginard D. Ebalo

         Hon. Esmael E. Jualo

         Hon. Felipe L. Gesto

         Hon. Leo C. Adobas;       SK Chairperson

         Ma. Luwela G. Mendoza _ Barangay Secretary     

         Imelda A. Lingo _ Barangay Treasurer

 

         

 

 

            HISTORY :

 

Sa una pang mga panahon, kining lugara sakop pa sa Barangay San Rafael, o’ BANTIG.  Kini gilibutan sa mga kasikbit nga barangays sama sa Sto. Nino sa North; Bato II sa South;

Cabadiangan sa East ug Barangays San Rafael ug San Jose sa West.

Sa naglakaw ang panahon, sa wala pa ang ika duhang gira sa kalibutan,  sa 1942, ang isip puno sa maong lugar nagplano na nga himuon kini nga usa ka barangay sa tuig 1940.

Nag hikay na sila sa mga papel aron kini mahimo nga barangay.  Kining lugara dili pa kaayo daghan ang namuyo nga mga tawo, ug kasagaran pa kakahuyan, kakugnan ug kasagbutan.

Ug daghan sab nga mga baboy Ihaas (wild pigs) namuyo dinhing lugara. Ang mga katawhan sa silingang barangays muanhi aron mamusil ug baboy Ihaas kay ang Baboy Ihaas

pareha ka dagku sa Nati nga Kalabaw (Carabao).

            Sa kini nga  panahon, si Pedro Salar pa ang Teniente Del Barrio nga maoy isip leader sa lugar ug kini nahimo nang usa ka barangay sa tuig 1944 sa

pamunuan ni Pedro Salar. Ang ngalan sa lugar mao ang barangay NATI, gi patern kini sa daghan nga Baboy Ihaas nga sama ka dagku sa Nati nga Kalabaw.