MENU
  • 1 of 4 banner1
  • 2 of 4 banner2
  • 3 of 4 banner3
  • 4 of 4 banner4

                    OFFICE OF THE SANGGUNIANG PANGLUNGSOD

 

HON. MALONEY L. SAMACO                            , City Vice Mayor – Presiding Officer;

HON. MARIA EFFIE ABIERA-SABANDAL       , SP Member;

HON. RAFAEL S. GERONG, JR.                          , SP Member;

HON. FELIX L, VERANO                                     , SP Member;

HON. PEPITO G. GENERAN                                , SP Member;

HON. TEOPISTO C. ROJAS, JR.                          , SP Member;

HON. ROMEO R. GENISTON                              , SP Member;

HON. VIVENCIO C. COSTILLAS                       , SP Member;

HON. ZALDY L. OLITA                                       , SP Member;

HON. MELVIN M. DUBLAN                               , SP Member;

HON. GERONIMO O. MERCADO                      , SP Member;

HON. FELICISIMO M. TABORADA                   , Ex-Officio SP Member (Vice President

                                                                                                  Panglungsod na Liga ng mga Brgy.);

Maasin City Promotional Video

MAASIN CITY TOURISM PROMOTIONAL VIDEO

 

MAASIN CITY HYMN

MAASIN CITY AJONAY JINGLE

MAASIN CITY AJONAY JINGLE

 

AJONAY DANCE STEPS